Euroopa Liit teatas, et alustas ametlikult laevandusettevõtete kollektiivse maksuvabastuse läbivaatamist

Teatatakse, et hiljuti alustas Euroopa Komisjon ametlikult konsortsiumide grupierandi määruse (CBER) läbivaatamist ja saatis liiniveo tarneahela asjaomastele osapooltele suunatud küsimustikud, et küsida tagasisidet aprillis aeguva CBERi toimimise kohta. 2024. aasta.

图片1

Läbivaatamise käigus hinnatakse CBERi mõju pärast selle ajakohastamist 2020. aastal ja kaalutakse, kas erandit tuleks praegusel või läbivaadatud kujul pikendada.

Konteinermarsruutide vabastusreeglid

ELi kartellireeglid keelavad üldiselt ettevõtetel konkurentsi piiravate kokkulepete sõlmimise.Küll aga lubab nn kollektiivse erandi määrus (BER) alla 30% turuosaga konteinervedajatel teatud tingimustel sõlmida ühiseid liiniveo koostöölepinguid.

图片2

BER kaotab kehtivuse 25. aprillil 2024, mistõttu hindab Euroopa Komisjon praegu programmi toimimist alates 2020. aastast.

Eelmisel kuul kirjutasid Euroopa Komisjonile kümme kaubandusorganisatsiooni, kes kutsusid konkurentsivolinikku CBER viivitamatult läbi vaatama.

Sellele kirjale on alla kirjutanud James Hookham, ülemaailmse kaubasaatjate foorumi direktor.Ta ütles mulle: "Alates 2020. aasta aprillist pole me näinud palju CBER-i eeliseid, seega arvame, et see vajab reformi."

图片3

COVID-19 epideemia on seganud konteinervedude vedu ja avaldanud survet CBER-i tööle.Hr hookham pakkus välja, et on ka teisi viise, kuidas lubada laevajagamislepinguid ilma puutumatust kasutamata.

"Immuunsus on väga nüri vahend väga delikaatse probleemi jaoks," lisas ta.

Nii härra hookham kui ka clecati peadirektor Nicolette van der Jagt (sellele kirjale teine ​​allakirjutanu) kritiseerisid puutumatust kui "piiramatut".

"Meie arvates on see liiga helde erand," ütles hr hookham, samas kui pr van der Jagt ütles, et erand "vajab selgemat sõnastust ja selgemat luba, et selgitada, mida saab teha ja mida mitte".

Ta ütles, et ekspedeerijad loodavad ekspedeerijate ja vedajate vahel ausat konkurentsikeskkonda ning praegune vabastuse vorm annab vedajatele konkurentsieelise.Proua van der Jagt lootis, et ülevaatest on abi.

Lisaks tekitab muret see, et CBER võib viia tundliku äriteabe jagamiseni.Tööstuse kasvav digitaliseerimine võimaldab operaatoritel kokku leppida tundliku äriteabega.

Kriitikud ütlevad, et CBER-il ei ole piisavalt kontrolli teadmiste jagamise üle ja komisjonil pole selle vältimiseks piisavalt jõustamisvõimet.Hr hookham väljendas ka muret selle teabe lekkimise pärast tarneahela laiematesse tegevustesse.


Postitusaeg: 15. august 2022